Zwroty, Gwarancja

Reklamacje, zwroty, gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) 
do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. 
Jeżeli armada.sklep.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań,
klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. 
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 


Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: 
ARMADA Joanna Tomaska-Wałęsa, ul. Mieleckiego 20, 62-840 Koźminek, tel. 662 034 100,
 e-mail kontakt@armada.sklep.pl